اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: سمنان
اذان صبح
۰۵:۳۱:۰۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۲۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۲
غروب آفتاب
۱۹:۱۰:۲۰
اذان مغرب
۱۹:۲۷:۲۵