برچسب ها - مدیر کل اموزش وپرورش استان سمنان ، ایین تکریم دانش آموزان مستعد