وزیر اسبق وزارت امور خارجه:
آمریکا لحظه‌ای از توطئه علیه ‌ایران دست بر‌نمی‌دارد

آمریکا یک لحظه از توطئه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران دست برنداشته است

به گزارش تابناک سمنان: منوچهر متکی وزیر اسبق وزارت امور خارجه صبح امروز در بین دانش آموزان کرمانی گفت: در بستر تاریخ ما حوادثی نمایانگر است که داری پیامی پویا و زنده است، دانش آموز در سال۵۷ امریکای جهان خوار را به زمین کشاند و ادعا‌های آمریکا برای رهبری جهان به زمین خورد.

او افزود: از سپیده دم پیروزی انقلاب اسلامی ایران آمریکایی‌ها یک لحظه از توطئه و جنایت بر علیه ایران و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران دست بر نداشتند.

او با بیان اینکه ۱۳ آبان در دهه چهل با تبعید امام راحل همراه بود، اما این تبعید سرآغاز نهضتی عاشورایی شد افزود: مقابل حق نمی‌توان ایستاد و جریان باطل در برابر حق همیشه شکست خورده است.

متکی با اشاره به اینکه آمریکا خوی استکبار دارد اظهار کرد:جرج بوش پدر بعد از آزادی کویت به این کشور سفر کرد و گفت آماده است سرنوشت صد ساله این منطقه را مشخص کند.

او گفت:آمریکا بعد از فروپاشی شوروی به تک بودن در جهان می‌کوبد و کنوانسیون‌های بین المللی را طرحی می‌کند وقتی بدردش نمی‌خورد خارج می‌شود.