پذیرش ستاد اسکان، عبور از مرز 25 هزار خانوار
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، پذیرش میهمانان و مسافران در مراکز اسکان فرهنگیان در استان سمنان، تا پایان روز چهاردهم فروردین ماه از مرز 25 هزار خانوار گذشت.
از آغاز طرح اسکان نوروزی مسافران تاکنون، 25 هزار و 404 خانوار در قالب 16 هزار و 258 خانوار فرهنگی و 9 هزار و 146 خانوار غیرفرهنگی، میهمان ستاد اسکان فرهنگیان استان سمنان بوده اند.
براساس آخرین آمار، حدود 114 هزار نفر در مراکز اسکان فرهنگیان در دارالمرحمة سمنان مورد پذیرش قرار گرفته و به طور موقت ساکن شده اند که بیش از 35 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته اند.