ارزیابی عملکرد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان در شاخصهای عمومی انجام شد
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان با حضور کارشناسان ارشد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارزیابی عملکردی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان انجام گردید.در جلسه ارزیابی که با حضور مدیر و معاون درمان و همچنین کارشناسان ارشد ستاد مدیریت درمان سمنان برگزار گردید، خانم  جعفرنژاد مسئول تیم ارزیابی مدیریت درمان سمنان ضمن بیان نکاتی در خصوص موارد و موضوعات مورد ارزیابی، هدف از انجام این قبیل برنامه ها را هموارسازی مسیر ارائه خدمات به مراجعین عنوان کرد. وی افزود: شاخصهای عمومی مورد ارزیابی در زمینه های سلامت اداری از اهمیت بالایی برخوردار بوده که بالا بودن شاخص عملکرد نشان از فعالیت صحیح و سالم در مجموعه ها می باشد. لازم بذکر است مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان در ارزیابی سال ١٣٩٦ عنوان سوم را در بین مدیریت درمان استانها کسب کرده است.