درخشش خوشنویس سمنانی در رقابتهای دوسالانه ایران
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، در پایان این رقابتها که در قزوین برگزار شد مجید سعید کافی از سمنان پس از الهام میرطلایی از اصفهان در رده دوم ایستاد و عذرا عبدالله پور از اصفهان سوم شد.
در این بخش خوشنویسانی از قم، اصفهان و البرز به عنوان شایسته تقدیر دست یافتند.
این دوسالانه همچنین در بخش نستعلیق نیز برگزار و برترین های آن تجلیل شدند.