کشف و توقیف مواد غذایی فاسد استان سمنان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، طی گشت مشترک کارشناس معاونت غذا و دارو به همراه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان سمنان از یکی از شرکتهای نگهداری و پخش فرآورده های غذایی و آشامیدنی مقدار قابل توجهی مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته کشف و توقیف گردید.مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در این خصوص گفت: کلیه اجناس پس از تنظیم صورتجلسه و طی مراحل قانونی توسط کارشناسان این معاونت و در محل انبار با رضایت مدیر واحد معدوم گردید و تذکرات اکید در خصوص عدم نگهداری و عرضه فرآورده های غذایی و آشامیدنی فاسد و تاریخ گذشته به مسئولان واحد صنفی داده شد.