برنامه های آموزشی مهر ماه 97 مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، برنامه های آموزشی مهر ماه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اعلام شد.برنامه های آموزشی که مجوز آن ها توسط اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است توسط مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه در مهر ماه 97، به شرح زیر برگزار می شود:
* كارگاه آگاهي، تشخيص و درمان هاي نوين ضايعات دهاني – ضايعات زخمي و وزيكولوبولوز 9 / 7 / 1397 مختص دندان‌پزشكان محل برگزاري سالن طبقه زيرين دانشكده دندانپزشكي
*كارگاه كار با دستگاه تهويه مكانيكي مختص پرستاران مورخ 10 الي 11 مهرماه 97 در سالن همايش بيمارستان معتمدي گرمسار
*كارگاه اصول علمي و عملي در جراحي هاي رايج در دندان‌پزشكي در تاريخ 12 / 7 / 1397 مختص دندان‌پزشكان محل برگزاري سالن طبقه زيرين دانشكده دندان‌پزشكي
* كنفرانس دردهاي شكمي 15 / 7 / 97 در سالن امام رضا (ع) مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی اميرالمومنين (ع)
*كارگاه جامع احياء قلبي‌ريوي(CPR)  پروتكل 2015 از تاريخ 23  / 7 / 1397  الي 24 / 7 / 1397 مختص پرسنل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی اميرالمومنين (ع) محل برگزاري سالن امام رضا (ع) مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی اميرالمومنين (ع)
*كارگاه اصول كاربردهاي نوين ليزر در دندان‌پزشكي در تاريخ 23/ 7 / 1397 مختص دندان‌پزشكان محل برگزاري سالن طبقه زيرين دانشكده دندانپزشكي
*مدون طب كار1الي 5 ازتاريخ 22 و23 و 24و 25و 26 / 7 / 1397 محل برگزاري سالن امام جواد(ع) و سالن امام رضا (ع) ستاد مركزي دانشگاه 
*كارگاه جامع احياء قلبي‌ريوي(CPR) پروتكل 2015 از تاريخ  28 / 7 / 1397 الي 30/ 7 / 1397 مختص پرسنل بيمارستان هاي سطح استان (معانت درمان) و محل برگزاري سالن دانش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی كوثر
*كارگاه كاربردهاي نانوتكنولوژي در دندان‌پزشكي در تاريخ 30 / 7 / 1397 مختص دندان‌پزشكان محل برگزاري سالن طبقه زيرين دانشكده دندان‌پزشكي
* كنفرانس بيماري هاي سل و مراقبت هاي لازم مورخ 22 / 7 / 97 در سالن همايش بيمارستان معتمدي گرمسار

گفتنی است: سايت semnan.ircme.ir براي ثبت نام در برنامه هاي ياد شده فعال است.