اولین جلسه کمیته نقل و انتقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در راستای تسهیل همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعتلای آموزش علوم پزشکی؛ امروز سه شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 97 اولین جلسه کمیته نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان با حضور دکتر دانایی رئیس دانشگاه، دکتر کوخایی و دکتر کسائیان معاونین تحقیقات و فناوری و آموزشی دانشگاه و سایر اعضای این کمیته در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه تشکیل شد.در این جلسه ضمن بررسی دستورالعمل های موجود در زمینه نقل و انتقالات اعضای هیئت علمی، دستور کار جلسه بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.