ارائه خدمات بهداشتی درمانی درمنطقه سرداران شهید سمنان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، تیم شهیدرهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت سمنان باهمکاری کانون بسیج جامعه پزشکی  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع) خدمات قابل توجی را به این منطقه و افرادی که امکان حضور در مرکز خدمات جامع سلامت 17 شهریور را نداشتند، ارائه داد.  
بنابه هدف مهم این تیم که پیشگیری می باشد اصول پیشگیری از بیماری ها، توزیع بروشورهای بهداشتی درمانی، تجویز و تحویل  داروی رایگان  توسط  فوق تخصص اطفال و پزشک عمومی، آموزش مسائل بهداشت محیطی و ثبت پیشنهادات و سوالات، آموزش مضرات قلیان و مواد مخدر، برگزاری مسابقه بهداشتی جهت کودکان و تحویل جایزه، اندازه گیری فشارخون و وزن، مشاوره های دارویی و پزشکی و زنان، آموزش خطرسنجی بیماریهای غیرواگیر و دریافت کدملی برای ثبت  اطلاعات سلامت در سامانه سیب از مهمترین عناوین عملکرد این تیم بود.
همکاران حاضر دراین تیم شامل بسیج جامعه پزشکی استان دکتر رضایی فوق تخصص اطفال، محبوبی ماما، دکتر ذوالفقاری پزشک عمومی، علی اصغری پرستار، ذاکری نژاد مهندس بهداشت محیط و صائمی مسئول تیم شهید رهنمون مرکز بهداشت سمنان بودند.