قیمت طلا، سکه و دلار امروز 23 اسفند 99

 

قیمت اونس طلا امروز

 

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۸ (یک هزار و هفتصد و بیست و هشت ) رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۶ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۲۸ ۲۵ ۱.۴۶ 06:00
۱,۷۰۳ -۲۲ -۱.۲۹ روز قبل
۱,۷۲۴ ۵ ۰.۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۱۳ درصدی، از ۱,۰۲۵,۰۰۰ (یک میلیون و بیست و پنج هزار) تومان به ۱,۰۴۷,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۴۷,۴۰۰ ۲۲,۴۰۰ ۲.۱۳ 11:57
۱,۰۲۵,۰۰۰ ۹,۴۰۰ ۰.۹۱ ۳ روز پیش
۱,۰۱۵,۶۰۰ -۸,۸۰۰ -۰.۸۷ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

 

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۴۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۴۱,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

 

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۰۰ (بیست و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۴ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۰۰ ۳۵۰ ۱.۴ 11:56
۲۴,۵۵۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش
۲۴,۵۵۰ -۳۵۰ -۱.۴۳ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

 

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۸,۳۵۳ (بیست و هشت هزار و سیصد و پنجاه و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱۵.۳۲ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۳۵۳ ۴,۳۴۵ ۱۵.۳۲ 11:10
۲۴,۰۰۸ ۰ ۰ روز قبل
۲۴,۰۰۸ ۱۹ ۰.۰۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

 

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۸۸ تومان افزایش، ۲۹,۳۶۱ (بیست و نه هزار و سیصد و شصت و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۳۶۱ ۸۸ ۰.۲۹ 11:20
۲۹,۲۷۳ -۷۴ -۰.۲۶ روز قبل
۲۹,۳۴۷ ۱۳۳ ۰.۴۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

 

پوند امروز با افزایش ۰.۲۴ درصدی، از ۳۴,۱۱۹ (سی و چهار هزار و یکصد و نوزده ) تومان به ۳۴,۲۰۳ (سی و چهار هزار و دویست و سه ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۲۰۳ ۸۴ ۰.۲۴ 11:20
۳۴,۱۱۹ -۱۷۴ -۰.۵۱ روز قبل
۳۴,۲۹۳ ۱۸۹ ۰.۵۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

 

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۳ روز پیش، با ۲۵ تومان افزایش، ۶,۸۵۵ (شش هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۵۵ ۲۵ ۰.۳۶ 11:57
۶,۸۳۰ ۱۰ ۰.۱۴ ۳ روز پیش
۶,۸۲۰ -۸۰ -۱.۱۸ ۴ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

 

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۲.۴۸ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۳,۲۲۰ (سه هزار و دویست و بیست ) تومان معامله شد.

 

آخرین نرخ دلار کانادا

 

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۵۱ درصدی، از ۱۹,۵۸۳ (نوزده هزار و پانصد و هشتاد و سه ) تومان به ۱۹,۶۸۴ (نوزده هزار و ششصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

 

قیمت سکه امامی امروز

 

قیمت سکه امامی به 10,800,000 (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 1.85 درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۸۵ 11:52
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱.۴۱ ۳ روز پیش
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۴۸ ۴ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

 

نیم سکه، امروز به ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۳۸ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۳۸ 11:59
۶,۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش
۶,۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

 

قیمت سکه گرمی امروز

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

 
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد