قیمت طلا، سکه و دلار امروز 16 اسفند 99

 

 

آخرین نرخ اونس طلا

 

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۰۰ (یک هزار و هفتصد ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۰۰ -۰.۰۶ 06:00
۱,۷۰۱ -۱۲ -۰.۶۸ روز قبل
۱,۷۱۳ -۰.۱ ۲ روز پیش

 

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹۶ درصدی، از ۱,۰۵۲,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و دو هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۴۲,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و دو هزار و یکصد ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۴۲,۱۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۹۶ 11:09
۱,۰۵۲,۱۰۰ -۱۳,۶۰۰ -۱.۳ ۲ روز پیش
۱,۰۶۵,۷۰۰ ۳,۳۰۰ ۰.۳ ۳ روز پیش

 

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

 

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۱۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهارده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

 

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ 11:09
۲۵,۰۰۰ -۳۵۰ -۱.۴ ۲ روز پیش
۲۵,۳۵۰ ۲۰۲ ۰.۷۹ ۳ روز پیش

 

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

 

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۴,۳۴۲ (بیست و چهار هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۳۴۲ -۷۳ -۰.۳ 11:08
۲۴,۴۱۵ ۰ ۰ روز قبل
۲۴,۴۱۵ -۱۴ -۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

 

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۲۹,۷۵۲ (بیست و نه هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان به ۲۹,۸۰۷ (بیست و نه هزار و هشتصد و هفت ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۸۰۷ ۵۵ ۰.۱۸ 10:00
۲۹,۷۵۲ -۲۶۸ -۰.۹۱ روز قبل
۳۰,۰۲۰ -۵۹۰ -۱.۹۷ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

 

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۵ تومان افزایش، ۳۴,۶۲۷ (سی و چهار هزار و ششصد و بیست و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۶۲۷ ۱۰۵ ۰.۳ 10:00
۳۴,۵۲۲ -۳۶۵ -۱.۰۶ روز قبل
۳۴,۸۸۷ -۴۸۶ -۱.۴ ۲ روز پیش

 

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

 

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۹۴۰ (شش هزار و نهصد و چهل ) تومان معامله شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۴۰ -۴۰ -۰.۵۸ 11:07
۶,۹۸۰ -۴۰ -۰.۵۸ ۲ روز پیش
۷,۰۲۰ ۴۰ ۰.۵۶ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

 

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۶ درصدی، از ۳,۳۵۰ (سه هزار و سیصد و پنجاه ) تومان به ۳,۳۳۰ (سه هزار و سیصد و سی) تومان رسید.

 

قیمت دلار کانادا امروز

 

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۷۵۲ (نوزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان معامله شد.

 

آخرین نرخ دلار استرالیا

 

دلار استرالیا امروز با کاهش ۲.۱ درصدی، از ۱۹,۹۳۰ (نوزده هزار و نهصد و سی ) تومان به ۱۹,۵۲۰ (نوزده هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

 

قیمت سکه امامی امروز

 

قیمت سکه امامی به 10,650,000 (ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۴۱ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۴۱ 11:09
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۳۹ ۲ روز پیش
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ ۳ روز پیش

 

 

آخرین نرخ نیم سکه

 

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۱ 11:08
۶,۲۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸ ۲ روز پیش
۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۹ ۳ روز پیش

 

 

قیمت ربع سکه امروز

 

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

 

آخرین نرخ سکه گرمی

 

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

 

لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:

اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد