قیمت طلا، سکه و دلار امروز 17 مهر 98

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۴۹۱ (یک هزار و چهارصد و نود و یک ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۰۹ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۱ درصدی به ۱,۵۰۶ (یک هزار و پانصد و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۰۶ ۱۵ ۱ امروز
۱,۴۹۱ -۱۵ -۰.۹۹ روز قبل
۱,۵۰۶ ۱ ۰.۰۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۰۸,۲۰۰ (چهارصد و هشت هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۸,۲۰۰ -۲۰۰ -۰.۰۵ امروز
۴۰۸,۴۰۰ ۷۰۰ ۰.۱۷ روز قبل
۴۰۷,۷۰۰ ۲۰۰ ۰.۰۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۵۴۴,۵۰۰ (پانصد و چهل و چهار هزار و پانصد ) تومان به ۵۴۴,۲۰۰ (پانصد و چهل و چهار هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴۴,۲۰۰ -۳۰۰ -۰.۰۶ امروز
۵۴۴,۵۰۰ ۹۰۰ ۰.۱۶ روز قبل
۵۴۳,۶۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۷۷۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۱۶ امروز
۱,۷۶۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱۱ روز قبل
۱,۷۶۵,۰۰۰ -۲,۰۰۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، دلار که روز قبل تا ۱۱,۳۹۳ (یازده هزار و سیصد و نود و سه ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۰۹ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱۱ درصدی به ۱۱,۴۰۶ (یازده هزار و چهارصد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۴۰۶ ۱۳ ۰.۱۱ امروز
۱۱,۳۹۳ -۰.۰۷ روز قبل
۱۱,۴۰۰ ۳ ۰.۰۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۵۰۰ (یازده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر بود.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۲,۵۹۸ (دوازده هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۹۸ -۰.۰۲ امروز
۱۲,۶۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۲,۶۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۳۶ درصدی، از ۱۴,۱۲۸ (چهارده هزار و یکصد و بیست و هشت ) تومان به ۱۴,۱۸۰ (چهارده هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۸۰ ۵۲ ۰.۳۶ امروز
۱۴,۱۲۸ -۷۹ -۰.۵۶ روز قبل
۱۴,۲۰۷ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۱۷۳ (سه هزار و یکصد و هفتاد و سه ) تومان، لاری گرجستان ۳,۹۰۶ (سه هزار و نهصد و شش ) تومان، لیر ترکیه ۱,۹۹۷ (یک هزار و نهصد و نود و هفت ) تومان، دلار کانادا ۸,۷۱۰ (هشت هزار و هفتصد و ده ) تومان، دلار استرالیا ۷,۸۰۷ (هفت هزار و هشتصد و هفت ) تومان، فرانک سوئیس ۱۱,۸۷۹ (یازده هزار و هشتصد و هفتاد و نه ) تومان، منات آذربایجان ۶,۷۹۸ (شش هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان، روبل روسیه ۱۷۹ (یکصد و هفتاد و نه ) تومان، بات تایلند ۳۸۷ (سیصد و هشتاد و هفت ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۷۷۳ (دو هزار و هفتصد و هفتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۳,۹۸۹,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۰۹ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۲۵ درصدی به ۳,۹۹۹,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و نود و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۹۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۲۵ امروز
۳,۹۸۹,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۳,۹۹۹,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۱۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۰۲۰,۰۰۰ (چهار میلیون و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۰۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۱۴,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۱۲ امروز
۴,۰۰۹,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۲۲ روز قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۰۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند