گزارش اختصاصی تابناک سمنان: مشکلات آبی، از جمله کمبودهای زیرساختی در استان سمنان به شمار می‌رود،این استان به خاطر موقعیت جغرافیایی، اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی و محدودیت‌ های آب و خاک، از موقعیت کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست و با کاهش شدید کمبود آب ،میزان بارش و نزولات جوی مواجه است وتنها 2 درصد کل مساحت استان زیر کشت آبی و دیم است. به این منظور مصاحبه ای را با آقای عبدالحسین برنجی،رییس انجمن صلح آب استان، در راستای شناخت مسائل ومشکلات درحوزه ی منابع آبی انجام داده ایم.
کد خبر: ۵۶۴۱۵۹
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳ 10 February 2018

مشکلات آبی، از جمله کمبودهای زیرساختی در استان سمنان به شمار می‌رود،این استان به خاطر موقعیت جغرافیایی، اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی و محدودیت‌ های آب و خاک، از موقعیت کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست و با کاهش شدید کمبود آب ،میزان بارش و نزولات جوی مواجه است وتنها 2 درصد کل مساحت استان زیر کشت آبی و دیم است.
ازطرفی در این استان حدود یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب آب در سال تولید می شود که 87 درصدآن در بخش کشاورزی مصرف می شود،که باتوجه به سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی باید راهکارهایی را به منظور کاهش مصرف پیش رو قرار داد.
علی الحساب اگر بخواهیم جلوی هدررفت آب درسایر بخش ها را بگیریم باید استفاده از فناوری های نوین برای آبیاری،اصلاح الگوی کشت،اولویت قرار دادن مسایل زیست محیطی،برقراری مدیریتی واحد،کاهش برداشت از سفره های آب زیر زمینی ،آموزش و فرهنگ سازی در همه سطوح را در اولویت کارخود قرار دهیم.

ایران بحرانی ترین کشور در منطقه از لحاظ کمبود آب است /آقای استاندار از اولین موزه ی آب خصوصی کشوردر شاهرود دیدن کنید
 
از طرفی همان طور که می دانیم دررابطه باانتقال آب خزر نیز صحبت های زیادی انجام شده است و به دلیل هزینه های بالایی که دارد آب گرانی محسوب می شود، به همین خاطر می توانیم از آب خزر برای بخش آشامیدن استفاده نماییم و از آب های شور اطرافمان  برای بخش صنعت بهره ببریم.
متاسفانه یکی از مشکلات کشور این است که برخی فرهنگ های ناصحیح در جامعه رواج یافته، به همین منظور هم مردم و هم مسوولان باید دست به دست هم دهند و آرام آرام  صرفه جویی در مصرف آب را فرهنگ سازی کنند ،چراکه باید به این قضیه  با نگاهی بلندمدت نگریست.

به این منظور مصاحبه ای را با آقای عبدالحسین برنجی،رییس انجمن صلح آب استان، در راستای شناخت مسائل ومشکلات درحوزه ی منابع آبی انجام داده ایم.

آموزش و فرهنگ سازی با هدف صرفه جویی و حفاظت از منابع آب ضروری است

برنجی در رابطه با حفاظت از منابع آبی گفت: بهترین روش درزمینه ی حفاظت از منابع آب آشامیدنی،سرمایه گذاری درزمینه ی جلوگیری از هدررفت های داخل شهری،آموزش و فرهنگ سازی میزان مصرف است که درهر2مورد درکل کشور ضعیف هستیم و باید سیستم های تله متری درشهرها ایجادشود و مدیریت آب دقیق ترشود ولوله های انتقال آب فرسوده ، اصلاح شود تا میزان هدررفت آب کاهش پیدا کند.

وی می افزاید:در قسمت فرهنگی نیزاصولا افرادی می گویند آب راگران بکنیم،اینکه دربحث گران کردن آب به قیمت واقعی برسیم بد نیست،اما بنظرم نباید احساس راحتی را ازمردم گرفت وبه نگرانی تبدیلش کرد،چراکه مردم باید احساس کنند تمام نیازمندی هایشان دراختیارشان است،به عنوان مثال درکشور جریمه های راهنمایی و رانندگی را افزایش دادند،اماتاثیر آن چنانی نگذاشت و خیلی ازافراد دوباره حاضربه پرداخت جریمه های سنگین شدند،پس می توانیم به جای گران کردن آب و تحمیل فشار برمردم،فرهنگ راتغییر دهیم وبا بالا بردن سطح فرهنگ درزمینه ی صرفه جویی و میزان مصرف نیز تاثیرگذار باشیم.

  

اگرشیرین کردن آب ارزان نباشد، استفاده آن دربخش کشاورزی اقتصادی نیست

وی خاطرنشان کرد: همان طور که می دانیم کشور امارات متحده عربی و بسیاری از کشورها مانند شیلی که در کنار آب های اقیانوسی هستند،ازآب اقیانوس ها استفاده می کنند و با استفاده ازدستگاه آب شیرین کن ،آب آشامیدنی مردم خودرا تامین می کنند.

ایران بحرانی ترین کشور در منطقه از لحاظ کمبود آب است /آقای استاندار از اولین موزه ی آب خصوصی کشوردر شاهرود دیدن کنید
 

وی اظهارکرد:درحوزه ی مسایل زیست محیطی نیز باید بادقت و حساسیت بالا عمل شود،چراکه اگرزیست بوم برای انسان وجود نداشته باشد،محیط زیست هم حفظ نخواهد شد و این 2به یکدیگر وابسته هستند،همان طور که اگر محیط زیستی نباشد انسانی نیزوجود نخواهد داشت.

وی در ادامه گفت: با توجه به این اوضاع باید اهمیت دادن به مسایل زیست محیطی را در اولویت قرارداد و ازدید واقع گرایانه وازلحاظ علمی به آنها نگاه کرد.ازطرفی هم آبی راکه می خواهند ازدریای خزرانتقال دهند به دلیل هزینه های بالایی که دارد،آب گرانی است واز آن جایی که ما دربخش مرکزی آب های شور زیادی داریم می توانیم برای بخش صنعت این آب هارا انتقال دهیم وازآب دریای خزر برای آب آشامیدنی استفاده بکنیم.

رییس انجمن صلح آب استان اذعان کرد: درشهری مانند سمنان کشاورزی معنایی نمی دهد،به عنوان مثال در منطقه ی صفاییه درنزدیک لاسجرد ویا حتی درخود سرخه کشاورزی عظیمی انجام می شود و متاسفانه آبی که برای این زمین ها استفاده می شود دیگرغیر قابل جبران است.

وی بیان کرد: ما در استان چاه های زیادی داریم که می توانیم از آن ها استفاده کنیم،همچنین دربحث آبیاری قطره ای قانونی را تحت این عنوان داریم که اگرکشاورزی از بودجه بلاعوض دولتی استفاده می کند نباید سطح کشت خودرا افزایش دهد؛مثلا اگرکشاورزی۱۰هزار هکتارزمین داشته و با میزان معینی آب آن را به صورت غرقابی آبیاری می کرده است،حالا که ازآبیاری قطره ای استفاده می کند نباید سطح زمین خود را افزایش دهد بلکه باید اجازه بدهد تا آن مقدار آب اضافه دوباره به سفره های زیرزمینی برگردد که ما به خاطر همین مشکل دراستان باکاهش آب سفره های زیرزمینی روبرو هستیم.

 

ساماندهی این مایه ی حیاتی،نیازمند برنامه ریزی و مدیریت درست است

وی عنوان کرد:دستگاه های اجرایی مثل سازمان جهادکشاورزی،شرکت آب وفاضلاب شهری،شرکت آب و فاضلاب روستایی و همین طورشرکت آب منطقه ای برای حل این مشکل و داشتن راهبرد بلند مدت باید وارد عمل شده و مدیریت واحدی را اجراکنند.

وی افزود:باید استاندار مدیریت واحد را دردست یکی از این چهارسازمان بدهد ودرنهایت یک سازمان تصمیم نهایی را بگیرد،چراکه به دلیل تعدد تصمیم گیری ،مدیریت آب کشور به هم می ریزد و با مشکلات جدی روبرو می شویم.

وی تصریح کرد: مادرسال ۲۰۰۲ اولین انجمن آب ایران با نام "انجمن صلح آب" راتشکیل دادیم و اعلام کردیم که درسال ۲۰۱۵بحران آب درایران جدی خواهدداشت ولی درآن زمان هیچ کدام از مدیران کشوری و منطقه ای این موضوع را جدی نگرفتند وبه صحبت های ما توجهی نکردند تا اینکه در سال ۲۰۱۵که بحران آب شروع شد بلافاصله به فکرحل این بحران افتادند و ایده های جدیدی رامطرح کردند درحالی که باید قبل از این واقعه به فکر می افتادند.درحال حاضر نیز سازمان های بین المللی هشدارهای جدی را برای ایران می دهند،چراکه ایران بحرانی ترین منطقه درکشور ازلحاظ کمبود آب است.

 

عدم توجه دولت، انگیزه ی سرمایه گذاران را به حداقل رسانده است

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه سازمان های  مردم نهاد و افرادی که دراین زمینه فعالیت می کنند،هیچ گونه توجهی به سرمایه گذاران ندارند و به ما به عنوان پرچم نگاه می کنند وتنها زمانی که نیاز به حمایت مردمی دارند مارا دعوت می کنند و به حرف های ما گوش می دهند،امادر تصمیم گیری هایشان ماهیچ جایگاهی نداریم و احساس می کنند چون کارشناسان رسمی دولت هستند،تصمیمات نهایی آن ها ازهمه ی تصمیمات درست تر است و این همان نقطه ضعفی است که تمام فعالیت های مارا با مشکل مواجه کرده است.خواهش من این است که دولت به سرمایه گذاران با دید مثبتی نگاه کند چراکه مادنبال گرفتن بودجه وامکانات نیستیم و دراین ۱۰الی ۱۵سال هیچ کمک مالی دریافت نکردیم و دلسوزانه برای کشور فعالیت کرده ایم.

بااحداث موزه ی آب اهمیت فناوری درتاریخ آب کشوررا به نمایش گذاشتیم

وی بیان کرد: موزه ی آب به عنوان  اولین موزه ی فناوری از جمله مهم ترین اقدامات در این حوزه است  که درحدود چهار تا پنج سال پیش در شهرستان شاهرود راه اندازی شده است و قابلیت بسیارقوی درآموزش و فرهنگ سازی و اهمیت فناوری درتاریخ آب کشور دارد.همچنین موزه ی برترآسیا نیز محسوب می شود و ازطرفی برروی قشرکودکان ونوجوانان با توجه به اینکه این افراد آینده سازان کشور هستند نیز بسیاراثرگذار بوده است.

وی درادامه اظهار کرد: دراین موزه حدود چهارصد قطعه تاریخی و علمی آب را به نمایش گذاشته ایم ،هم چنین کل تاریخ،فناوری و فرهنگ آب را از سه هزار سال قبل تا الان درحین بازدید آموزش می دهیم ؛چراکه ایرانیان قدیم آب رامقدس می دانستند وبه آن احترام می گذاشتند به عنوان مثال برنامه ی نوروزی آب دعا در شاهرودکه امروزه نیز انجام می‌شود و درآن مردم قبل ازسال تحویل به مسجد می روند و آب دعا رابه منزل می برند چراکه برایشان شگونی دارد. و یا آب نیسان که خانم ها در اوایل مرداد ماه به عنوان پاک ترین آب، جمع و استفاده می کنند.

فناوری را دراستان برای مدیریت مصرف آب آوردیم، اما تبدیل به رانت کثیفی شد!

برنجی می گوید: اگربخواهم به تاثیرفعالیت هایمان برروی اقتصاد اشاره کنم ،می توانم بگویم فعالیت های ما بسیار مثبت بوده است،مثلا استخرهای ذخیره آب پلیمری که برای اولین بار درسال ۸۳این استخرها راوارد شهرستان شاهرودکردیم وفناوری و آموزش رانیز همراهش آوردیم؛اما متاسفانه نیروهای جهادکشاورزی به شدت به شکل غیرمنطقی واردشدند و به صورت کاراقتصادی به آن نگاه کردند،درحالی که ما فناوری را برای مدیریت مصرف آب آوردیم اما تبدیل به رانت کثیفی شد. هم چنین فناوری های متعددی راکه باراقتصادی مثبتی دارد از جمله اولین آبیاری زیر سطحی را در منطقه کلاته خیج ودامغان آوردیم و اجراکردیم ،ولی متاسفانه دید سازمان جهادکشاورزی دید فراموش کارانه ای است و بعد از مدتی فراموش می کنند که ما این فناوری و آموزش را آورده یم.

آقای استاندار از اولین موزه ی آب خصوصی کشوردر شاهرود دیدن کنید

وی بیان کرد:تنها خواهشی که از استاندار دارم این است که از اولین موزه ی آب خصوصی کشور در شهرستان شاهرود بازدیدکنند و آن را جدی بگیرند و با ازبین بردن تعدد مدیریتی ،اختیاررا دردست سازمان واحدی بدهند،چراکه باید به مساله ی آب به عنوان موضوعی راهبردی و بلندمدت نگاه کرد که نیازمند مدیریت جهادی است.درنهایت می خواهم تمام سازمان ها با همدلی قدم درراه حل مشکلات این بخش بگذارند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار