مدیرکل امورعشایر استان سمنان:
به گزارش تابناک سمنان: مدیرکل امورعشایراستان سمنان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت:جامعه ی عشایری مقدار قابل توجهی ازگوشت کشورراتولید می کند بطوریکه از۹۰۰هزارتن تولید گوشت قرمزکشور،۱۹۰هزازتن متعلق به جامعه ی عشایری است.
کد خبر: ۴۸۶۳۰۶
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۲ 29 August 2017

تولید 32 فراورده لبنی از شیر توسط زنان عشایرایل سنگسر

حمید رضا حسینی ضمن بیان اینکه، ۳۵درص دصنایع دستی دراختیارعشایراست افزود :زنان عشایرایل سنگسر۳۲درصدموادلبنی را تولید می کنند وازشیر۳۲نوع مشتقات مختلف را می گیرند.

ور افزود: براساس اخرین سرشماری سال۱۳۸۷، ۳۰۸۱ خانواروجوددارند باجمعیتی نزدیک به ۵۰۰هزارنفر وازین بین۷۴طایفه ی مستقل را داریم وقریب۲۷۰۰دست دام سنگین داریم وهرخانوارشهری۲۵۰راس دام سبک دارد.

حسینی ادامه داد: ازلحاظ عرصه ی مرتعی که محل استقرار عشایر است،زندگی مبتنی برکوچ،ییلاق وقشلاق وجوددارد وازلحاظ میزان باسوادی شرایط خوبی را دارندو۷۲دهم درصدمیزان باسوادی درجامعه ی عشایری استان است.

ایل غیورسنگسر بیشترین طول مسیر ییلاق و قشلاق درکشور رادارد

مدیرکل امورعشایراستان سمنان افزود: بیشترین طول مسیر ییلاق و قشلاق کشور متعلق به ایل غیور سنگسر است وکوچ آن ها در ۲قالب پاییزه و بهاره است که در بهاره در۱۵خرداد مجازبه ورود به ییلاقات هستند ودر پاییزه ازاواخرمهرماه تا نیمه ی ابان می توانند درقشلاق واردشوند.

حسینی در ادامه گفت: جامعه ی عشایری جزجوامعی است که کمترین تاثیرراازفضای مجازی گرفته است و۱۳۱شهیدازجامعه ی عشایری داریم که۳۰۰نفرازان ها جانباز هستندچراکه درجنگ بین ایران وعراق این عشایر بودندکه بااسلحه جلوی حضوردشمن راگرفتند.

ایل سنگسر،مهدیشهر،گرمسار به ۷استان همجوار مهاجرت می کنند

حسینی گفت : دردولت تدبیر و امید اقدامات متعددی راانجام دادیم که ازمهم ترین آن ها ،آبرسانی سیاربا۲۷.۵میلیون لیتر و نگهداری ومرمت راه با۸۸۰۰کیلومتر و اجرای خط انتقال اب با۲۱۵۲۰متربود.

وی ادامه داد:دومحوراصلی اقتصاد مبتنی بردرون گرا وبرون گرا بودن است که برون گرا قابلیت عرضه به خارج راهم دارد اما درون گرا این گونه نیست هم چنین باید به درون کوچ وبرون کوچ بودن عشایر نیزاشاره کرد.

وی افزود:ایل سنگسر،مهدیشهر،گرمسار وبخشی ازآرادان برون کوچ هستند که به ۷استان همجوار مهاجرت می کنند هم چنین عشایر تهران نیز برون کوچ هستند واین موضوع از لحاظ اقتصادی برای ما حایز اهمیت است.

خبرنگار:خانم عطیه نبوی

عکاس: خانم نعیمه نبوی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار