قیمت طلا، سکه و دلار امروز سوم آذر 1400

 

 

 

قیمت اونس طلا امروز

 

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۵ (یک هزار و هفتصد و نود و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۵ ۹.۵۰ ۰.۵۲ 09:00
۱,۷۸۵ -۲۴.۸۰ -۱.۳۹ روز قبل
۱,۸۱۰ -۳۴.۹۰ -۱.۹۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۲۹۰۰ تومان افزایش، ۱,۲۴۷,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۴۷,۶۰۰ ۱۲,۹۰۰ ۱.۰۳ 11:26
۱,۲۳۴,۷۰۰ -۱۶,۴۰۰ -۱.۳۳ روز قبل
۱,۲۵۱,۱۰۰ ۱۱,۴۰۰ ۰.۹۱ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۹۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۰۳,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و سه هزار) تومان معامله شد.

 

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۸۸۰ (بیست و هشت هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۸۰ ۳۲۰ ۱.۱ 11:28
۲۸,۵۶۰ ۱۶۰ ۰.۵۶ روز قبل
۲۸,۴۰۰ ۱۴۰ ۰.۴۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

 

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۲.۸ درصدی، از ۲۶,۵۷۹ (بیست و شش هزار و پانصد و هفتاد و نه ) تومان به ۲۷,۳۴۷ (بیست و هفت هزار و سیصد و چهل و هفت ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۳۴۷ ۷۶۸ ۲.۸ 11:26
۲۶,۵۷۹ ۰ ۰ روز قبل
۲۶,۵۷۹ -۲۰ -۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

 

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۳۲,۱۳۰ (سی و دو هزار و یکصد و سی ) تومان به ۳۲,۴۱۷ (سی و دو هزار و چهارصد و هفده ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۴۱۷ ۲۸۷ ۰.۸۸ 11:20
۳۲,۱۳۰ ۷۳ ۰.۲۲ روز قبل
۳۲,۰۵۷ ۳۱۶ ۰.۹۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

 

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۰۴ تومان افزایش، ۳۸,۴۹۴ (سی و هشت هزار و چهارصد و نود و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۴۹۴ ۳۰۴ ۰.۷۸ 11:20
۳۸,۱۹۰ ۳۲ ۰.۰۸ روز قبل
۳۸,۱۵۸ ۲۹۰ ۰.۷۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۹۰۰ (هفت هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار کانادا امروز

 

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۶۲۵ (بیست و دو هزار و ششصد و بیست و پنج ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی امروز

 

قیمت سکه امامی به 12,625,000 (دوازده میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.1 درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۶۲۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۱ 11:25
۱۲,۴۸۵,۰۰۰ -۶۵,۰۰۰ -۰.۵۳ روز قبل
۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۵۵ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

 

نیم سکه، امروز به ۶,۴۷۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۰۸ 11:27
۶,۴۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷۹ روز قبل
۶,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت سکه گرمی امروز

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۱۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و ده هزار) تومان قیمت خورد.

 

لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:

اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد